Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

27 marca 2012

Obwieszczenie ws. przebudowy skrzyżowań drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową 4907P oraz drogą powi

RI.6733.5.2012                                                                            Gostyń, 26 marca 2012 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
 i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.),

zawiadamiam

że w dniu 26 marca 2012 r. została wydana decyzja Nr 8/2012 (sygn. akt RI.6733.5.2012) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie skrzyżowań drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową 4907P w kierunku Pępowa oraz drogą powiatową nr 4954P Drzęczewo, budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi, na terenie działek nr 775, 836, 834 (obręb Gostyń) oraz 855, 873/2 (obręb Piaski).
Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.

 

                                                                Burmistrz Gostynia
                                                                Jerzy Kulak


 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__przebudowy_skrzyzowan_drogi_krajowej_nr_12_z_droga_powiatowa_4907P_oraz_droga_powi.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl