Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

30 listopada 2011

Obwieszczenie ws. przebudpwy rynku

RI.6733.15.2011                                                      Gostyń, 28 listopada 2011 r.

 


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.),

zawiadamiam

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji przebudowy Rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą,             na terenie działki nr 1330, położonej w Gostyniu, Rynek, zostały wydane:
- postanowienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15.11.2011 r. nr GDDKiA-O/PO-Z-3-kj-4375-12-520/11
- postanowienie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Lesznie z dnia 15.11.2011 r. nr WN-Le-4151-2982/2011
Z treścią postanowień można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30-15:30.     


                                                                    Burmistrz Gostynia
                                                                   Jerzy Kulak
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__przebudpwy_rynku.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl