Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

05 czerwca 2014

Obwieszczenie ws. przebydowy kanalizacji deszczowej - ul. Ogrodowa, ul. Nowe Wrota

RI.6733.9.2014                                                            Gostyń, 4 czerwca 2014 r.
 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zmianami),

zawiadamiam

że w dniu 4 czerwca 2014 r. została wydana decyzja Nr 10/2014 (sygn. akt RI.6733.9.2014) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej w ulicy Nowe Wrota wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej, na terenie działek nr 1309/1, 2339/1, 2338/1, 2241, 1308/4, 2244/6, 1283/4, 2248/5, 2248/3, 1538, 2240, 2250/1, położonych w Gostyniu w rejonie ulic: Nowe Wrota i Ogrodowa

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.                                                                                                  Burmistrz Gostynia

                                                                                                 Jerzy Kulak
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__przebydowy_kanalizacji_deszczowej_-_ul__Ogrodowa__ul__Nowe_Wrota.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl