Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

22 listopada 2017

Obwieszczenie ws. rozbudowy Przedszkola Miejskiego nr 1 w Gostyniu

PPOS.6733.16.2017                                                                        

Gostyń, 21 listopada 2017 r.


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), Burmistrz Gostynia zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy Przedszkola Miejskiego nr 1 w Gostyniu o pomieszczenie gospodarcze i kotłownię, położonego na terenie działek o numerach ewidencyjnych 2144 oraz 2141/5.

W związku z powyższym informuję strony postępowania o możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz aktami sprawy, zgłoszenia wniosków dowodowych, ewentualnych uwag i zastrzeżeń, w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pok. nr 5, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

 

 Burmistrz Gostynia

 Jerzy Kulak

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__rozbudowy_Przedszkola_Miejskiego_nr_1_w_Gostyniu_o_pomieszczenie_gospodarcze_i_kot.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl