Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

25 maja 2012

Obwieszczenie ws. rozbudowy oświetlenia ul. Jana Pawła II

RI.6733.10.2012                                                             Gostyń, 24 maja 2012 r.


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.),

zawiadamiam

że w dniu 24 maja 2012 r. została wydana decyzja Nr 13/2012 (sygn. akt RI.6733.10.2012) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie oświetlenia ulicznego, na terenie działek nr 1362, 1363, położonych w Gostyniu w rejonie ulicy Jana Pawła II.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.                


                                                                          Zastępca Burmistrza
                                                                         Elżbieta Palka

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__rozbudowy_oswietlenia_ul__Jana_Pawla_II.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl