Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

09 maja 2012

Obwieszczenie ws. rozbudowy oświetlenia ulicznego

RI.6733.10.2012                                                                 Gostyń, 7 maja 2012 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.),

zawiadamiam

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji rozbudowy oświetlenia ulicznego, na terenie działek nr 1362, 1363, położonych w Gostyniu w rejonie ul. Jana Pawła II, zostało wydane:
    postanowienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27.04.2012 r. nr GDDKiA-O/PO-Z-3-kj-4375-12-232/12
    postanowienie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Lesznie z dnia 25.04.2012 r. nr Le.5151.1217.2.2012

Z treścią postanowień można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30-15:30.                                                                                  Zastępca Burmistrza
                                                                             Elżbieta Palka
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__rozbudowy_oswietlenia_ulicznego.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl