Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

15 listopada 2011

Obwieszczenie ws. sieci bazowej na ul. Górnej i os. Słonecznym

RI.6733.17.2011                                                                           Gostyń, 9 listopada 2011 r.

 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), Burmistrz Gostynia zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy sieci gazowej dz 90PE 100SDR, na terenie działek nr 2098/11, 2099/2, 2100/1, położonych w Gostyniu przy ul. Górnej i os. Słonecznym.
W związku z powyższym informujemy strony postępowania, że mogą w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 zapoznać się z wnioskiem oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
     
                                                                                        z up. Burmistrza
                                                                                       /-/ Elżbieta Palka
                                                                                       Zastępca Burmistrza
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__sieci_bazowej_na_ul__Gornej_i_os__Slonecznym.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl