Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

19 marca 2014

Obwieszczenie ws. szafki kablowej - Gostyń, ul. Przy Dworcu, Towarowej, Bojanowskiego

RI.6733.3.2014                                                              Gostyń, 19 marca 2014 r.
 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 19 marca 2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy linii kablowej nn 0,4 kV wraz z szafką kablową i złączem kablowo-pomiarowym, na terenie działek nr 1676/46, 1676/45, 1683, 1681, 1680, 1682/3, położonych w Gostyniu w rejonie ulic: Przy Dworcu, Towarowa i E. Bojanowskiego.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium co wynika z przepisów art. 10 Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Z wnioskiem oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej nr 256 pok. nr 5 w godzinach 7:30 – 15:30.


                                                                                                                      Zastępca Burmistrza
                                                                                                                      Elżbieta Palka

 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__szafki_kablowej_-_Gostyn__ul__Przy_Dworcu__Towarowej__Bojanowskiego.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl