Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

20 marca 2013

Obwieszzcenie ws. budowy sieci gazowej - ul. Poznańska

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647),

zawiadamiam

że 12 marca 2013 r. została wydana decyzja Nr 8/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy RI.6733.1.2013) dotycząca budowy sieci gazowej ś/c d 63 PE 100 SDR 11 o długości 326,4 m, na terenie działek nr 386/8, 386/13, 387/8 i 243/2, położonych w Gostyniu przy ul. Poznańskiej.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 4, w godzinach urzędowania.
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszzcenie_ws__budowy_sieci_gazowej_-_ul__Poznanska.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl