Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

13 marca 2014

Oferta Klubu Sportowego Sporty Walki Gostyń

Oferta Klubu Sportowego Sporty Walki Gostyń
Burmistrz Gostynia informuje, że na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku nr 234, poz. 1536 ze zmianami), Klub Sportowy Sporty Walki Gostyń zwróciło się o dofinansowanie zadania „3 Gala Sportów Walki”.
 
Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 20 marca 2014 roku.
Oferta stowarzyszenia dostępna jest tutaj.

http://www.gostyn.pl/Oferta_Klubu_Sportowego_Sporty_Walki_Gostyn.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl