Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

06 października 2021

Oferta OSP w Starym Gostyniu

Burmistrz Gostynia informuje, że na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057 ze zm.), Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Gostyniu, zwróciła się o dofinansowanie zadania
pn. „Wielopokoleniowe spotkanie Strażaków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do środy 13 października  2021 roku. Oferta dostępna jest tutaj.

https://www.gostyn.pl/Oferta_OSP_w_Starym_Gostyniu.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl