Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

09 sierpnia 2012

Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Burmistrz Gostynia informuje, że na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 ze zmianami), Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Gostyniu zwrócił się o dofinansowanie zadania „Integracja emerytów, rencistów i inwalidów – rozwój kulturalny środowiska”.
Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 21 sierpnia 2012 roku. Oferta stowarzyszenia dostępna jest tutaj
 

http://www.gostyn.pl/Oferta_Polskiego_Zwiazku_Emerytow__Rencistow_i_Inwalidow.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl