Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

30 marca 2012

Oferta Stowarzyszenia Kolarski Klub Sportowy 'Gostyń'

Burmistrz Gostynia informuje, że na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 ze zmianami), Kolarski Klub Sportowy „Gostyń” w Gostyniu zwrócił się o dofinansowanie zadania „Zawody kolarskie w Gostyniu”.
Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 12 kwietnia 2012 roku. Oferta stowarzyszenia dostępna jest tutaj
 

http://www.gostyn.pl/Oferta_Stowarzyszenia_Kolarski_Klub_Sportowy_Gostyn.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl