Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

07 maja 2013

Oferta Stowarzyszenia Kulturalnego Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Gostyń

Burmistrz Gostynia informuje, że na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 ze zmianami), Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Gostyń w Gostyniu zwróciło się o dofinansowanie zadania „Organizacja Festiwalu Orkiestr Dętych”.
Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 17 maja 2013 roku. Oferta stowarzyszenia dostępna jest tutaj
 

http://www.gostyn.pl/Oferta_Stowarzyszenia_Kulturalnego_Orkiestra_Deta_Miasta_i_Gminy_Gostyn.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl