Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

15 października 2021

Oferta Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świętogórskiej

Burmistrz Gostynia informuje, że na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057 ze zm.), Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera, zwróciło się o dofinansowanie zadania pn. „X Świętogórskie Zaduszki Jazzowe”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do piątku 22 października 2021 roku. Oferta dostępna jest tutaj.

https://www.gostyn.pl/Oferta_Stowarzyszenia_Milosnikow_Muzyki_Swietogorskiej.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl