Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

25 marca 2014

Oferta Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary

Burmistrz Gostynia informuje, że na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku nr 234, poz. 1536 ze zmianami), Towarzystwo Miłośników Gostyńskiej Fary  zwróciło się o dofinansowanie zadania "Tajemnice fary. W poszukiwaniu krypt i podziemi (etap II)".
Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 2 kwietnia 2014 roku.
Oferta stowarzyszenia dostępna jest tutaj.

https://www.gostyn.pl/Oferta_Towarzystwa_Milosnikow_Gostynskiej_Fary.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl