Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

31 sierpnia 2012

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego 'Piątka'

Burmistrz Gostynia informuje, że na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku nr 234, poz. 1536 ze zmianami), Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” w Gostyniu zwrócił się o dofinansowanie zadania „Sport na piątkę z plusem”.
 
Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 12 września 2012 roku. 
Oferta stowarzyszenia dostępna jest tutaj.

http://www.gostyn.pl/Oferta_Uczniowskiego_Klubu_Sportowego_Piatka_35899.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl