Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

12 marca 2012

Oferty - pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

Burmistrz Gostynia informuje, że na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 ze zmianami), Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” w Gostyniu zwrócił się o dofinansowanie zadania „Sport na piątkę”.
Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 23 marca 2012 roku. Oferta stowarzyszenia dostępna jest tutaj
 

http://www.gostyn.pl/Oferty_-_pozakonkursowy_tryb_udzielania_dotacji.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl