Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

16 kwietnia 2012

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - ul. J

Burmistrz Gostynia                                               Gostyń, 12 kwietnia 2012 r.
Rynek 2
63-800 Gostyń

Ogłoszenie
o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Gostyniu przy ul. Jana Pawła II


Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Gostyniu Uchwały Nr XVI/259/12 z dnia 30 marca 2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren objęty planem, określony na mapie, stanowi obszar położony w Gostyniu przy ul. Jana Pawła II, wraz z pasem drogowym, przylegający od strony północno-wschodniej do terenów kolejowych, a od strony zachodniej granicę planu stanowi rzeka Kania.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, Rynek 2 63-800 Gostyń, w terminie do 15 maja 2012 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
                                                              Burmistrza Gostynia: Jerzy Kulak


 

https://www.gostyn.pl/Ogloszenie_o_przystapieniu_do_sporzadzenia_Miejscowego_planu_zagospodarowania_przestrzennego_-_ul__J.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl