Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

12 lipca 2013

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Mpzp - Czachorowo

 
Burmistrz Gostynia Gostyń, 5 lipca 2013 r.
Rynek 2
63-800 Gostyń
 
 
 
Ogłoszenie
o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego w Czachorowie
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Gostyniu Uchwały nr XXVIII/434/13 z dnia 28 czerwca 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren objęty planem, określony na mapie, stanowi część obszaru tzw. Strefy gospodarczej Czachorowo.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, Rynek 2 63-800 Gostyń, w terminie do 8 sierpnia 2013 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
Burmistrz Gostynia
Jerzy Kulak

http://www.gostyn.pl/Ogloszenie_o_przystapieniu_do_sporzadzenia_Mpzp_-_Czachorowo.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl