Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

04 lutego 2011

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian w planie zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Gostyniu w rejonie ul. Powstańców Wielkopolskich (obecnie ul. Leszczyńska) i ul. Strzeleckiej

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Gostyniu uchwały nr IV/22/11 z dnia 28 stycznia 2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Gostyniu w rejonie ul. Powstańców Wielkopolskich (obecnie ul. Leszczyńska) i ul. Strzeleckiej. Teren objęty zmianą, określony na mapie, stanowi działki oznaczone nr: 2021/1, 2021/3, 2021/7 oraz część działki nr 2021/10, położone u zbiegu ulic: Strzeleckiej i Leszczyńskiej.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, Rynek 2, 63-800 Gostyń, w terminie do 7 marca 2011 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


                                                                                                        Z up. Burmistrza                                   

                                                                                                          Elżbieta Palka
                                                                                                          Zastępca Burmistrza

 


 

http://www.gostyn.pl/Ogloszenie_o_przystapieniu_do_sporzadzenia_zmian_w_planie_zagospodarowania_przestrzennego_.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl