Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

13 sierpnia 2011

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu protokołu dyskusji publicznej

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GOSTYNIA
o wyłożeniu do publicznego wglądu protokółu dyskusji publicznej

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu protokółu, przeprowadzonej
5 sierpnia 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Malewie.
Protokół dyskusji publicznej, zorganizowanej zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 27 marca2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zm.), wyłożono do publicznego wglądu w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, Wydziale Rozwoju i Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5.


                                                                                 Burmistrz Gostynia: Jerzy Kulak
 

http://www.gostyn.pl/Ogloszenie_o_wylozeniu_do_publicznego_wgladu_protokolu_dyskusji_publicznej.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl