Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

14 lutego 2014

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu protokołu dyskusji publicznej

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GOSTYNIA
o wyłożeniu do publicznego wglądu protokołu dyskusji publicznej
 

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu protokołu dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gostyń.
Protokół dyskusji publicznej zorganizowanej, 7 lutego 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, ze zm.), wyłożono do publicznego wglądu w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, Wydziale Rozwoju i Inwestycji,ul. Wrocławska 256, pokój nr 5.


                                                                Burmistrz Gostynia:  Jerzy Kulak


 

http://www.gostyn.pl/Ogloszenie_o_wylozeniu_do_publicznego_wgladu_protokolu_dyskusji_publicznej_36061.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl