Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

05 czerwca 2014

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu protokółu dyskusji publicznej

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GOSTYNIA
o wyłożeniu do publicznego wglądu protokółu dyskusji publicznej
 

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu protokółu, przeprowadzonej
2 czerwca 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Gostyniu w rejonie ul. Kolejowej, osiedla Gawrony oraz ul. Stanisława Helsztyńskiego.
Protokół dyskusji publicznej, zorganizowanej zgodnie z wymogami Ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, ze zm.), wyłożono do publicznego wglądu w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, Wydziale Rozwoju i Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5.


                                                      Burmistrz Gostynia: Jerzy Kulak

 

https://www.gostyn.pl/Ogloszenie_o_wylozeniu_do_publicznego_wgladu_protokolu_dyskusji_publicznej_36109.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl