Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

30 stycznia 2012

Ogłoszenie o wyłożeniu protokołu dyskusji publicznej - mpzp Brzezie

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GOSTYNIA
o wyłożeniu do publicznego wglądu protokółu dyskusji publicznej

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu protokółu, przeprowadzonej
16 stycznia 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Brzeziu.
Protokół dyskusji publicznej, zorganizowanej zgodnie z wymogami Ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zm.), wyłożono do publicznego wglądu w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, Wydziale Rozwoju i Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5.


                 

Burmistrz Gostynia: Jerzy Kulak

https://www.gostyn.pl/Ogloszenie_o_wylozeniu_protokolu_dyskusji_publicznej_-_mpzp_Brzezie.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl