Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

02 sierpnia 2021

Ogłoszono konkurs ofert

Burmistrz Gostynia ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz integracji europejskiej. Organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą składać oferty do poniedziałku 23 sierpnia 2021 roku.
Pełną treść ogłoszenia można znaleźć tutaj.

https://www.gostyn.pl/Ogloszono_konkurs_ofert.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl