Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

28 marca 2014

Onformacja Burmistrza ws. środowiskowych uwarunkowań dla bdowy pieca szklarskiego

INFORMACJA  BURMISTRZA
 

Burmistrz Gostynia, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.  poz. 1235 ze zm.) informuje, że w dniu 25.03.2014 r., na wniosek Pana Piotra Szyszki zam. Latalice 32, 62-010 Pobiedziska, działającego z pełnomocnictwa udzielonego przez  Zarząd Ardagh Glass S.A. z siedzibą  w Gostyniu, ul. Starogostyńska 9, 63-800 Gostyń i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie pieca szklarskiego nr 3  z modernizacją instalacji oraz rozbudową hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą, w istniejącym zakładzie, zlokalizowanym w Gostyniu przy ul. Starogostyńskiej 9 (działka nr 162/7, obręb Gostyń).

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu, w Wydziale Rozwoju i Inwestycji,  ul. Wrocławska 256,  pok. 4 w godz. od 730 do 1530.                                                                                             Z up. BURMISTRZA
                                                                                             mgr Donata Nawrocka
                                                                                             Inspektor ds. ochrony środowiska

 

http://www.gostyn.pl/Onformacja_Burmistrza__ws__srodowiskowych_uwarunkowan_dla_bdowy_pieca_szklarskiego.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl