Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

15 kwietnia 2011

PRZETARG - OGRÓDEK WIEDEŃSKI

BURMISTRZ GOSTYNIA
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wynajem nieruchomości pod
OGRÓDEK   WIEDEŃSKI

Nieruchomość oznaczona jako działka nr 885/1, o powierzchni 0,0371 ha, położona w Gostyniu przy ul. Towarowej,. Przetarg dotyczy najmu na okres wiosenno-letni 2011 roku, tj. 4.05.2011 r – 30.09.2011 r. Powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do wynajmu – 71,20 m2.

Miesięczny czynsz wywoławczy wynosi
5,80 zł za 1 m2 (netto) + 23% VAT + podatek od nieruchomości
Wadium: 300 zł.

Przetarg odbędzie się 4 maja 2011 r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Gostyniu przy ulicy Wrocławskiej 256 (salka posiedzeń – piwnica).

Wadium należy wpłacić do dnia 28 kwietnia 2011 roku na konto Bank Zachodni WBK o/Gostyń  nr 72 1090 1258 0000 0000 2501 4456
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wadium przepada.
Zastrzega się możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnieniem przyczyny oraz prawo rozwiązania umowy najmu, w każdym czasie, w przypadku, gdy nieruchomość stanie się niezbędna gminie w związku z koniecznością realizacji zadań publicznych gminy oraz w przypadku sprzedaży.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ulicy Wrocławskiej 256, pokój nr 2 (tel. 655752117).
 

http://www.gostyn.pl/PRZETARG_-_OGRODEK_WIEDENSKI.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl