Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

11 kwietnia 2011

PRZETARG NA WYNAJEM OGRÓDKÓW WIEDEŃSKICH

BURMISTRZ GOSTYNIA
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wynajem nieruchomości pod
OGRÓDKI WIEDEŃSKIE

Nieruchomość oznaczona jako działka nr 1330, położona w :
- części północno-wschodniej rynku w Gostyniu. Przetarg dotyczy najmu na okres wiosenno-letni 2011 roku, tj. 1.05.2011 r. – 31.08.2011 r. Powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do wynajmu - 150 m2.
Miesięczny czynsz wywoławczy wynosi
5,80 zł za 1 m2 (netto) + 23% VAT + podatek od nieruchomości
Wadium: 500 zł.

- części północno-zachodniej rynku w Gostyniu. Przetarg dotyczy najmu na okres wiosenno-letni 2011 roku, tj. 1.05.2011 r. – 31.08.2011 r. Powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do wynajmu - 100 m2.
Miesięczny czynsz wywoławczy wynosi
5,80 zł za 1 m2 (netto) + 23% VAT + podatek od nieruchomości
Wadium: 300 zł.
Przetarg odbędzie się 27 kwietnia 2011 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ulicy Wrocławskiej 256 (salka posiedzeń – piwnica).
Wadium należy wpłacić do 21 kwietnia 2010 roku na konto Bank Zachodni WBK o/Gostyń nr 72 1090 1258 0000 0000 2501 4456
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wadium przepada.
Najemcy zobowiązani są do uzyskania pozwolenia na prowadzenie prac z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu oraz do umieszczenia przy ogródku wiedeńskim przenośnych toalet.
Opłaty za energię elektryczną uiszczane są na rzecz Gminy Gostyń na podstawie wskazań licznika poboru energii elektrycznej oraz według aktualnych cen spółki Grupa Energetyczna ENEA S A.
Zastrzega się możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnieniem przyczyny oraz prawo rozwiązania umowy najmu, w każdym czasie, w przypadku, gdy nieruchomość stanie się niezbędna gminie w związku z koniecznością realizacji zadań publicznych gminy oraz w przypadku sprzedaży.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ulicy Wrocławskiej 256, pokój 2 (tel. 655752117).
 

http://www.gostyn.pl/PRZETARG_NA_WYNAJEM_OGRODKOW_WIEDENSKICH.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl