Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

20 lutego 2020

Pierwsze spotkanie Gminnej Rady Seniorów

Odbyło się, pierwsze w tym roku, posiedzenie Gminnej Rady Seniorów.

Podczas spotkania burmistrz Gostynia Jerzy Kulak opowiedział seniorom o gminnym budżecie oraz o tym, jakie w 2020 roku samorząd planuje zrealizować zadania. Członkowie Gminnej Rady Seniorów ustalili także plan dyżurów na ten rok i tematy posiedzeń. Podczas spotkania nie zabrakło także dyskusji, zapytań oraz wniosków składanych przez członków Gminnej Rady Seniorów.

Przypomnijmy, że Gminna Rada Seniorów jest organem doradczym i opiniodawczym burmistrza Gostynia w sprawach dotyczących osób starszych. Radę tworzą przedstawiciele organizacji działających na rzecz poprawy jakości życia emerytów, rencistów i inwalidów.

https://www.gostyn.pl/Pierwsze_spotkanie_Gminnej_Rady_Seniorow.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl