Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

26 stycznia 2018

Poprowadź „Gostyńską Akademię Przyszłych Rodziców”

„Gostyńska Akademia Przyszłych Rodziców – zajęcia w szkole rodzenia” to tytuł programu zdrowotnego, który zrealizuje gostyński samorząd. Gmina ogłosiła właśnie konkurs ofert i szuka podmiotu leczniczego, który dzięki dotacji, przeprowadzi zajęcia dla przyszłych mam i ojców, które przygotują ich do roli rodziców. Zainteresowane podmioty mogą składać swoje oferty do piątku 9 lutego 2018 roku. Na realizację „Gostyńskiej Akademii Przyszłych Rodziców” przeznaczono kwotę 37.000 zł.

Oferenci muszą posiadać uprawnienia niezbędne do wykonania prac i czynności związanych z realizacją Programu, dysponować zasobami osobowymi i rzeczowymi umożliwiającymi wykonanie zamówienia oraz prowadzić działalność leczniczą na terenie gminy Gostyń. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia co najmniej 13 spotkań, w każdym cyklu dla przyszłych rodziców, w ramach których zostaną zorganizowane zajęcia edukacyjne. Tematyka zajęć będzie obejmować m.in.: zmiany zachodzące w organizmie kobiety w czasie ciąży, zasady prawidłowego odżywania, zasady opieki poporodowej, stany emocjonalne w czasie ciąży, karmienie piersią, techniki relaksacyjne i ćwiczenia przygotowujące do porodu, pielęgnację noworodka/niemowlęcia, pierwszą pomoc w stanach naglących u noworodka i niemowlęcia, rolę i zadania ojca w czasie porodu i po porodzie, uprawnienia związane z rodzicielstwem wynikające z kodeksu pracy.

Zajęcia powinny być prowadzone przez: położną, fizjoterapeutę, psychologa, lekarzy specjalistów w tym. m.in. ginekologa-położnika, neonatologa, pediatrę oraz prawnika.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela Adam Waleński – podinspektor ds. kontroli i zdrowia pod numerem telefonu 65 575 21 70.

https://www.gostyn.pl/Poprowadz_Gostynska_Akademie_Przyszlych_Rodzicow_39172.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl