Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

26 stycznia 2018

Poprowadź poradnię laktacyjną

Program zdrowotny w zakresie wspierania i propagowania karmienia piersią wśród mieszkańców gminy Gostyń to kolejny element polityki prorodzinnej realizowany przez samorząd. W ramach tego programu uruchomiona zostanie m.in. poradnia laktacyjna, a personel medyczny sprawujący opiekę nad kobietami w okresie okołoporodowym zostanie przeszkolony. Samorząd ogłosił właśnie konkurs i szuka podmiotu, który dzięki dotacji zrealizuje zapisy programu. Na ten rok przewidziano kwotę 35.000 zł.

Program przeznaczony jest dla kobiet w ciąży, matek karmiących i ich rodzin, mieszkańców gminy Gostyń oraz personelu medycznego sprawującego opiekę nad kobietami w okresie okołoporodowym z terenu gminy Gostyń. Objętych opieką poradni laktacyjnej ma zostać w tym roku 250 kobiet, a 25 pracowników służby zdrowia, którzy zajmują się opieka nad kobietami w okresie okołoporodowym zostanie przeszkolonych. Udział w programie jest bezpłatny.

Samorząd szuka oferentów z minimum dwuletnim doświadczeniem w zakresie opieki nad kobietami w okresie okołoporodowym, mających doświadczenie w organizacji zajęć edukacyjnych dla personelu medycznego, a także dysponujących odpowiednim doświadczeniem i mogącym zapewnić pomieszczenia na poradnię laktacyjną. Oferty można składać do piątku 9 lutego 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Gostyniu. Szczegółowy opis warunków konkursu można znaleźć tutaj.

Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udziela Adam Waleński – podinspektor ds. kontroli i zdrowia pod numerem telefonu 65 575 21 70.

https://www.gostyn.pl/Poprowadz_poradnie_laktacyjna.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl