Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

15 czerwca 2011

Przetarg - punkty gastronomiczne ul. Łąkowa

BURMISTRZ GOSTYNIA
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na wynajem nieruchomości pod
PUNKTY GASTRONOMICZNE

Nieruchomość oznaczona jako działka nr 1293/4, część o powierzchni 60 m2, położona w Gostyniu przy ul. Łąkowej w skład której wchodzą dwa miejsca na ustawienie punktów gastronomicznych o powierzchni 30 m2 każde. Przetarg dotyczy najmu na czas nieoznaczony.
Miesięczny czynsz wywoławczy wynosi
 7,98zł za 1 m2 (netto) + 23% VAT + podatek od nieruchomości
Wadium: 100 zł.

Przetarg odbędzie się 4 lipca 2011 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ulicy Wrocławskiej 256 (salka posiedzeń – piwnica).
Wadium należy wpłacić do 30 czerwca 2011 r. na konto Bank Zachodni WBK o/Gostyń  nr 72 1090 1258 0000 0000 2501 4456
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wadium przepada.
Najemcy zobowiązani są do uzyskania pozwolenia na prowadzenie prac z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu.
Opłaty za energię elektryczną uiszczane są na rzecz Gminy Gostyń na podstawie wskazań licznika poboru energii elektrycznej oraz według aktualnych cen spółki Grupa Energetyczna ENEA S A.
Zastrzega się możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnieniem przyczyny oraz prawo rozwiązania umowy najmu, w każdym czasie w przypadku, gdy nieruchomość stanie się niezbędna gminie w związku z koniecznością realizacji zadań publicznych gminy oraz w przypadku sprzedaży.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ulicy Wrocławskiej 256, pokój nr 2 (tel. 655752117).

 

http://www.gostyn.pl/Przetarg_-_punkty_gastronomiczne_ul__Lakowa.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl