Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

22 lutego 2012

Przetarg na sprzedaż Fiata Doblo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Gostynia ogłasza ustny publiczny przetarg ofertowy
na sprzedaż samochodu ciężarowego FIAT DOBLO 1,2 kat

Rok produkcji 2002
Data pierwszej rejestracji 12.02.2003 r.
Pojemność silnika 1242 cm³ moc 48KW
Silnik z zapłonem iskrowym (benzyna)
Przebieg kilometrów 263303 km
Kolor żółty
Nr rejestracyjny PGS 33GW
Nr fabryczny ZFA22300005145024
Wyposażenie: centralny zamek, wspomaganie kierownicy, elektryczne szyby x 2
Badanie techniczne ważne do 04.04.2012 r.
Cena wywoławcza: 2400,00 zł. (słownie: dwa tysiące czterysta złotych).

Przetarg odbędzie się 7 marca 2012 roku o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, Rynek 2, sala posiedzeń nr 19.
W licytacji mogą uczestniczyć oferenci, którzy wpłacili wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej. Wpłaty należy dokonać najpóźniej w dniu 6 marca 2012 roku na konto Gminy Gostyń w BZ WBK S.A. I/O w Gostyniu nr 72 1090 1258 0000 0000 2501 4456.
Potwierdzenie wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem licytacji. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała licytację, zostaje zaliczony na poczet ceny sprzedaży. Wadium pozostałym uczestnik zwraca się w terminie 7 dni od dnia licytacji.
Nabywca jest zobowiązany zapłacić za wylicytowany przedmiot, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zakończenia licytacji. Wadium przepada w całości, jeżeli uczestnik wygra licytację i uchyli się od zapłaty ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia licytacji.
Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej ustala się w wysokości 50 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, pod warunkiem, że zaoferuje on minimum cenę wywoławczą.
Wycena przedmiotu licytacji dokonana przez rzeczoznawcę dostępna jest do wglądu w siedzibie Komendy Straży Miejskiej w godzinach pracy od 7.30 do 15.30.
Samochód Fiat Doblo można oglądać do dnia poprzedzającego licytację w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gostyniu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Osobą wyznaczona do kontaktu jest Pan Henryk Wolniewicz, nr tel. 655752164.
Po sprzedaży nastąpi podpisanie UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY SAMOCHODU, która znajduje się na stronie internetowej Urzędu.
Wydanie samochodu Nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i uzyskania potwierdzenia wpływu wylicytowanej kwoty na konto Gminy Gostyń.
Gmina Gostyń nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stan techniczny licytowanego pojazdu.
Burmistrz Gostynia zastrzega sobie prawo unieważnienia licytacji bez podania przyczyny
 

http://www.gostyn.pl/Przetarg_na_sprzedaz_Fiata_Doblo.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl