Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

11 kwietnia 2014

Przetarg na sprzedaż Ursus C-355

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyniu ogłasza ustny publiczny przetarg ofertowy
na sprzedaż ciągnika Ursus C-355


Rok produkcji 1972
Data pierwszej rejestracji 08.12.1972
Pojemność silnika 3120 cm³
Rodzaj paliwa olej napędowy
Kolor czerwony
Nr rejestracyjny LEV 038D
Nr nadwozia  153716
Nr silnika 01188/82
Cena wywoławcza: 7000,00 zł. (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).

Przetarg odbędzie się 25 kwietnia 2014 roku o godz. 12:00 w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gostyniu , biuro administracji przy ul. Sportowej 1.
W licytacji mogą uczestniczyć oferenci, którzy wpłacili wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. kwoty 700,00 zł.  Wpłaty należy dokonać najpóźniej w dniu 24 kwietnia 2014 roku na konto Ośrodka Sportu i Rekreacji w BZ WBK S.A. I/O w Gostyniu nr 93 1090 1258 0000 0000 2501 3787.
Potwierdzenie wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem licytacji. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała licytację, zostaje zaliczony na poczet ceny sprzedaży. Wadium pozostałym uczestnikom zwraca się w terminie 7 dni od dnia licytacji.
Nabywca jest zobowiązany zapłacić za wylicytowany przedmiot, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zakończenia licytacji. Wadium przepada w całości, jeżeli uczestnik wygra licytację i uchyli się od zapłaty ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia licytacji.
Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej ustala się w wysokości 50,00zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, pod warunkiem, że zaoferuje on minimum cenę wywoławczą.
Ciągnik Ursus C-355 można oglądać do dnia poprzedzającego licytację w godzinach pracy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyniu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Dyrektor OSiR w Gostyniu – Zbigniew Kordus  65 575 89 09
Po sprzedaży nastąpi podpisanie UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY ciągnika, której projekt  znajduje się na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyniu.
Wydanie ciągnika Nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i uzyskania potwierdzenia wpływu wylicytowanej kwoty na konto Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyniu.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stan techniczny licytowanego pojazdu.
Dyrektor OSiR w Gostyniu zastrzega sobie prawo unieważnienia licytacji bez podania przyczyny.
 

https://www.gostyn.pl/Przetarg_na_sprzedaz_Ursus_C-355_.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl