Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

16 lutego 2018

Przyznano dotacje klubom sportowym

12 klubów sportowych otrzymało dotacje na realizację zadań w zakresie sportu w gminie Gostyń w 2018 roku. Łącznie kluby otrzymały 985.000 zł.

Wsparcie finansowe na realizację zadań w zakresie sportu mogą uzyskiwać kluby prowadzące działalność na obszarze gminy Gostyń i niedziałające w celu osiągnięcia zysku. Dotacja może być przeznaczona m.in. na realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego oraz na wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Dotacje dla klubów pozwalają wspierać rozwój sportu na terenie gminy Gostyń, zwiększając możliwości osiągnięcia wysokiego poziomu sportowego i organizacyjnego przez gostyńskie kluby oraz umożliwiają dostęp do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców gminy Gostyń.

Dotację otrzymali:

 • Uczniowski Klub Sportowy „Kaniasiatka” w Gostyniu – 71 640 zł,
 • Klub Sportowy „Start” w Gostyniu – 142 350 zł,
 • Kolarski Klub Sportowy „Gostyń” w Gostyniu – 57 016 zł,
 • Uczniowski Kolarski Klub Sportowy „Gostyń” w Gostyniu – 18 000 zł,
 • MKS Kania Gostyń sp. z o.o. – 392 638 zł,
 • Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Gostyniu – 22 600 zł,
 • Ognisko Statutowe Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Tęcza” przy Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gostyniu – 33 086 zł,
 • Dalekowschodnie Sztuki i Sporty Walki „Kyosa” w Gostyniu – 45 587 zł,
 • Klub Sportowy Sporty Walki Gostyń z siedzibą w Gostyniu – 37 961 zł,
 • Gostyńskie Stowarzyszenie Klub Sportów i Sztuk Walki „Wilk” w Gostyniu – 32 325 zł,
 • Klub Sportowy „Tiger Wielkopolska” w Gostyniu – 58 757 zł,
 •  Gostyński Futsal w Gostyniu – 73 040 zł.

https://www.gostyn.pl/Przyznano_dotacje_klubom_sportowym.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl