Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

07 października 2013

RAZEM ŁATWIEJ I BEZPIECZNIEJ

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie odbyli w czwartek i piątek 26 i 27 września 2013 r. szkolenie, którego tematem było funkcjonowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w oparciu o pracę takiego zespołu.
W trakcie realizacji warsztatów omówiono m.in. zadania i obowiązki samorządów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, współpracę służb w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”. Warto w tym miejscu przypomnieć, że ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada obowiązek prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” na przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia. Procedura ta wszczynana jest w sytuacji, gdy dany podmiot, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, powziął podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.
Szkolenie zrealizowano w ramach programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Razem łatwiej”, finansowanego z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.

https://www.gostyn.pl/RAZEM_LATWIEJ_I_BEZPIECZNIEJ.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl