Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

10 października 2017

„Rap pedagogia” szkolenie profilaktyczne dla uczniów

W październiku 2017 roku odbyły się spotkania profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych „Rap Pedagogia”.

Program od 2010 roku zrealizowany został na terenie kilkuset szkół w Polsce. Autorem projektu jest Dobromir „Mak” Makowski, założyciel fundacji „Młodzi dla Młodych” oraz Centrum Młodzieżowego w Pabianicach, pedagog oraz animator projektów pedagogicznych z młodzieżą na ulicach. Misją Dobromira Makowskiego jest praca z młodzieżą, szczególnie trudną.

Dobromir „Mak” Makowski swoim doświadczeniem pomaga młodym ludziom zrozumieć, co jest dobre a co złe, czego należy unikać, aby nie zmarnować swojego czasu. Przestrzega przed popełnianiem jego dawnych błędów, takich jak sięganie po używki czy konflikty z prawem. Robi to za pomocą muzyki, jaką tworzy oraz wykorzystując własne doświadczenia połączone z niezwykłą umiejętnością przemawiania i zjednywania sobie młodzieży.

Spotkaniom, obok wykładów i koncertów, towarzyszyły zdjęcia oraz scenki – moduły profilaktyczne z czynnym udziałem młodzieży. „Maku” wywołał w nich poruszenie oraz żywiołowe reakcje.

Zadanie zrealizowano w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017” pod nazwą „Gostyńskie obserwatorium zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży- edycja 2017”.

http://www.gostyn.pl/Rap_pedagogia_szkolenie_profilaktyczne_dla_uczniow_38896.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl