Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

02 sierpnia 2021

Rusza grupa wsparcia dla kobiet

Od sierpnia 2021 roku gmina Gostyń uruchomiła grupę wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy. Zapisy przyjmowane są telefonicznie – pod numerem 604 456 864.

Celem działania grupy wsparcia dla kobiet doznających przemocy jest podjęcie działań w kierunku zatrzymania przemocy w rodzinie poprzez zwiększenie świadomości przysługujących praw, wzrost poczucia własnej wartości i kompetencji społecznych.

Grupa będzie miejscem, gdzie kobiety doznające przemocy będą miały możliwość dzielenia się swoimi problemami i lękami. Kontakt z innymi osobami, które mają za sobą podobne przejścia pomogą pozbyć się uczestniczkom poczucia wstydu i napiętnowania.

Zadanie realizowane jest w ramach programu „Rodzina – wartości drużyna” finansowanego z Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”- edycja 2021 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Rusza grupa wsparcia dla kobiet
Rusza grupa wsparcia dla kobiet

https://www.gostyn.pl/Rusza_grupa_wsparcia_dla_kobiet.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl