Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

27 października 2017

Ruszył kolejny program profilaktyczny

Ruszył program profilaktyczny „Gostyńskie obserwatorium zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”. W ramach programu odbywają się zajęcia pozaszkolne „Młodzież (z) nadzieją”.

Zajęcia mają na celu pokazać dzieciom i młodzieży z gminy Gostyń alternatywną formę spędzania czasu wolnego, rozbudzić zainteresowania oraz promować wspólne spędzanie czasu wolnego bez używek, współpracę w grupie i zdrową rywalizację.

Dzieci i młodzież w ramach programu wyjechali do Brzedni. Zajęcia były formą organizacji czasu wolnego opartą o aktywność ruchową, zdrową rywalizację oraz współpracę w grupie.

Zadanie realizowane w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017” pod nazwą „Gostyńskie obserwatorium zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży” – edycja 2017.

http://www.gostyn.pl/Ruszyl_kolejny_program_profilaktyczny.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl