Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

15 grudnia 2017

Spotkanie dyrektorów z przedstawicielami kuratorium

W czwartek 7 grudnia w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gostyniu odbyła się narada dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych powiatu gostyńskiego z wizytatorami Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Spotkanie poprowadzili wizytatorzy Maria Kiczka i Jan Jerszyński.

Głównymi tematami narady z dyrektorami były programy wychowawczo-profilaktyczne i wzmocnienie wychowawczej roli szkoły, kompetencje kluczowe w nauczaniu. Spotkanie zorganizowała gmina Gostyń.

http://www.gostyn.pl/Spotkanie_dyrektorow_z_przedstawicielami_kuratorium.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl