Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

Strefa płatnego parkowania

Strefa płatnego parkowania obejmuje ulice: Kolejową, Powstańców Wlkp., Witosa, Łącznikową, Łazienną, Wrocławską (od Ronda Solidarności)

Opłaty za parkowanie obowiązują również na gminnych placach przy ulicach: Helsztyńskiego, Jana Pawła II, Tkackiej , Nowe Wrota oraz Łąkowej.

Parkowanie jest płatne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00 (wyjątek stanowi plac przy ul. Łąkowej oraz Nowe Wrota – szczegółowe informacje poniżej).

Soboty, niedziele i święta są dniami wolnymi od opłat.

Cennik:

Minimalna stawka za postój wynosi 50 groszy (co odpowiada 14 minutom parkowania). Parkomat przyjmuje monety o nominałach: 10, 20, 50 groszy oraz 1, 2, 5 zł (urządzenie nie wydaje reszty):

  • za pierwsze 30 minut : 1,10 zł
  • za pierwszą godzinę : 2,20 zł
  • za drugą godzinę : 2,40 zł
  • za trzecią godzinę : 2,60 zł
  • za czwartą i każdą następną godzinę : 2,20 zł

Opłaty za parkowanie pojazdów w Strefie należy uiszczać poprzez wykupienie biletu w parkomatach i umieszczenie tego biletu w miejscu czytelnym za przednią szybą pojazdu w sposób nie budzący wątpliwości do jego czytelności dla kontrolerów.

Płatności za opłaty parkingowe można dokonywać także za pomocą telefonu komórkowego przy wykorzystaniu aplikacji: moBILET (www.mobilet.pl) lub ePARK (www.electronicparking.pl/).

W ramach czasu postojowego można zmienić miejsce postoju auta w obrębie Strefy Płatnego Parkowania. W siedzibie Biura Strefy Płatnego Parkowania (ul. Łąkowa 5, 63-800 Gostyń) można nabyć miesięczne (miesiąc kalendarzowy) karty abonamentowe w cenie 90 zł oraz tygodniowe (od poniedziałku do piątku) w cenie 40 zł (z możliwością swobodnego parkowania w SPP bez konieczności uiszczania dodatkowych opłat) oraz tzw. ”koperty” w cenie 180 zł (umożliwiające parkowanie na zastrzeżonym miejscu postojowym w Strefie). Osoby niepełnosprawne dysponujące imienną kartą parkingową wydaną przez powiatowe lub miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności mogą nabyć miesięczną kartę abonamentową w cenie 5 zł.

W przypadku nieuiszczenia opłaty za parkowanie pojazdu w Strefie kontroler wystawia wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej, które zgodnie z przepisami umieszcza za wycieraczką samochodu. Wezwanie to jest pierwszą informacją dla kierującego o nałożeniu tej opłaty.

Za nieuiszczenie, w danym dniu, opłaty za parkowanie pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50 złotych. Opłata dodatkowa ulega obniżeniu do kwoty 30 zł, gdy zostanie uiszczona w terminie 7 dni roboczych od dnia wystawienia wezwania do zapłaty.

W przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 30 zł. Jeśli zostanie wniesiona w terminie 7 dni roboczych od wystawienia wezwania ulega ona obniżeniu do kwoty 15 zł.

Wszelkie należności można opłacić kartą płatniczą w Biurze Obsługi Parkingów przy ul. Łąkowej 5 oraz siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu przy ul. Nad Kanią 107, tel. 730 800 941 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00) lub wpłacić na konto ZGKiM w Gostyniu: płatności dot. Strefy Płatnego Parkowania BGŻ BNP PARIBAS nr 10 1600 1462 1816 9691 6000 0002, płatności dot. Parkingów na Placach  BGŻ BNP PARIBAS nr 80 1600 1462 1816 9691 6000 0003.

 

Wyjątki:

  • parkometr przy ul. Łąkowej: opłata za parkowanie przy ul. Łąkowej jest stała i wynosi 2 zł w godz. 6.00 – 17.00. Bilet zakupiony w parkometrze jest ważny tylko na parkingu przy ul. Łąkowej.
  • parkometr na placu targowym przy ul. Nowe Wrota: opłaty za parkowanie pobierane będą w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 6.00-21.00. Natomiast w dni targowe, czyli we wtorek i piątek, w godz. 16.00-21.00. Osoby, które zdecydują się zaparkować w tym miejscu muszą pamiętać, że na placu targowym obowiązuje zakaz postoju we wtorki, piątki i niedziele w godz. 4.00-16.00, a za pozostawienie samochodu naliczana będzie opłata karna w wysokości 300 zł. Taryfa opłat w nowym parkometrze jest taka sama jak w całej strefie.

 


 

Płatności za opłaty parkingowe można dokonywać za pomocą telefonu komórkowego przy wykorzystaniu aplikacji : moBILET (www.mobilet.pl) lub ePARK (www.electronicparking.pl/)

https://www.gostyn.pl/Strefa_platnego_parkowania.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl