Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

30 listopada 2022

Taksówkarzu dostosuj licencję

Przedsiębiorca posiadający licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką powinien do końca roku złożyć wniosek o dostosowanie licencji do aktualnie obowiązującego wzoru, inaczej po 1 stycznia 2023 roku licencja straci ważność, a przedsiębiorca zostanie wykreślony z ewidencji osób prowadzących transport drogowy taksówką.

Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydane przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do nowych wzorów licencji wydawanych wraz z wypisami z licencji, na wniosek przedsiębiorcy złożony do 31 grudnia 2022 r. – zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1180) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2377).

Wniosek o dostosowanie licencji do zmian ustawowych dostępny jest tutaj. Należy go złożyć do 31 grudnia 2022 r. w Wydziale Spraw Obywatelskich (ul. Wrocławska 256, pokój nr 2, tel. 655752166).

https://www.gostyn.pl/Taksowkarzu_dostosuj_licencje.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl