Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

30 stycznia 2018

Trwa nabór do gminnych przedszkoli

Do piątku 9 lutego 2018 roku trwa nabór do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych na terenach wiejskich na rok szkolny 2018/2019 w gminie Gostyń. W roku szkolnym 2018/2019 dzieci urodzone w 2012 roku podlegają obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu, a urodzone w 2013, 2014 i 2015 roku mają prawo do wychowania przedszkolnego. W pierwszej kolejności do gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przyjmowane będą dzieci z terenu gminy Gostyń.

Najpóźniej do poniedziałku 19 lutego 2018 roku dyrektorzy placówek podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Rodzice lub opiekunowie prawni w okresie od 19-22 lutego powinni złożyć w placówce, do której dziecko zostało przyjęte pisemne potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola. Przedszkola 27 lutego podadzą ostateczną listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych do placówek.

Szczegółowych informacji o naborze udzielają także poszczególne sekretariaty:

  • Przedszkole Miejskie nr 1 w Gostyniu pod numerem telefonu 65 572 00 45,
  • Przedszkole Miejskie nr 4 w Gostyniu pod numerem telefonu 65 572 12 88,
  • Przedszkole Miejskie nr 5 im. Kubusia Puchatka w Gostyniu pod numerem telefonu 65 572 39 96,
  • Przedszkole Miejskie nr 7 w Gostyniu pod numerem telefonu 65 572 13 62,
  • Szkoła Podstawowa im. Edmunda Bojanowskiego w Kunowie pod numerem telefonu 65 571 81 70,
  • Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Daleszynie pod numerem telefonu 65 571 03 27,
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Siemowie pod numerem telefonu 65 572 09 39,
  • Szkoła Podstawowa im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego w Goli pod numerem telefonu 65 572 30 65,
  • Szkoła Podstawowa im. Wandy Modlibowskiej w Sikorzynie pod numerem telefonu 65 572 06 14.

https://www.gostyn.pl/Trwa_nabor_do_gminnych_przedszkoli_39184.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl