Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

10 października 2013

UDANE WARSZTATY DLA MATEK Z DZIEĆMI

Wzmocnienie kompetencji wychowawczych było podstawowym celem wyjazdowych warsztatów dla pochodzących z gminy Gostyń matek z dziećmi. Zajęcia przeprowadzone zostały w dniach od 4 do 6 października 2013 r. w Karpaczu.
Warunkiem zakwalifikowania do udziału w części wyjazdowej była 80% frekwencja na warsztatach stacjonarnych, realizowanych przez okres trzech miesięcy. Ostatecznie w wyjeździe udział wzięły 32 osoby.
Celem zajęć było wzajemne poznawanie siebie, swoich potrzeb i możliwości, uczenie się na podstawie doświadczeń własnych i cudzych, a także przyjmowanie i udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych.
Oprócz zajęć, uczestnicy mieli okazję poznać miasto i najbliższą okolicę. Zobaczyli m.in. Muzeum Zabawek w Karpaczu, Park Miniatur w Kowarach, miasteczko „Western City” w Karpaczu oraz Dziki Wodospad i Zaporę na Łomnicy.
Zadanie zrealizowano w ramach programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Razem łatwiej”, finansowanego z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.

https://www.gostyn.pl/UDANE_WARSZTATY_DLA_MATEK_Z_DZIECMI.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl