Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

05 kwietnia 2018

„Umiem pływać” - nauka pływania dla uczniów

Gmina Gostyń przystąpiła do programu powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać”. 45 uczniów szkół podstawowych od 5 kwietnia do 14 czerwca 2018 roku będzie uczyło się pływać na krytej pływalni „Na Fali” w Gostyniu.

Program skierowany jest do uczniów klas I-III i zakłada udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach nauki pływania. Z programu skorzysta 30 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. ks. Franciszka Olejniczaka w Gostyniu oraz 15 uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Gostyniu. Nauka pływania odbędzie się w 15–osobowych grupach realizujących co najmniej 20 godzinny kurs. Naukę pływania zakończy sprawdzian umiejętności. Uczniowie z programu korzystać będą bezpłatnie.

Realizatorem programu „Umiem pływać” jest Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z Poznania. Zajęcia finansowane są przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, a gmina Gostyń wsparła projekt kwotą 4.500 zł.

http://www.gostyn.pl/Umiem_plywac_nauka_plywania_dla_uczniow.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl