Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

21 lutego 2011

Unieważnienie otwartego konkursu ofert-Działalność Uniwersytetu III Wieku

OSS.524.1.2011                                                                              Gostyń, 16 lutego 2011 roku


Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert
Burmistrz Gostynia unieważnia otwarty konkurs ofert pn. Działalność Uniwersytetu III Wieku.

Uzasadnienie
Żadna ze złożonych ofert nie spełniła wymogów zawartych w ogłoszeniu.

Podstawa prawna
Art. 18a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku nr 234, poz. 1536).


Opracowała: Katarzyna Gubańska, inspektor ds. społecznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zaakceptował: Jerzy Wabiński, naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych


 

http://www.gostyn.pl/Uniewaznienie_otwartego_konkursu_ofert-Dzialalnosc_Uniwersytetu_III_Wieku.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl