Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

21 lutego 2011

Unieważnienie otwartego konkursu ofert-udzielenie schronienia oraz pomoc terapeutyczna, psychologicz

OSS.524.2.2011                                                                                 Gostyń, 16 lutego 2011 rokuInformacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert
Burmistrz Gostynia unieważnia otwarty konkurs ofert pn. udzielenie schronienia oraz pomoc terapeutyczna, psychologiczna i prawna dla ofiar przemocy z gminy Gostyń.

Uzasadnienie
Żadna ze złożonych ofert nie spełniła wymogów zawartych w ogłoszeniu.

Podstawa prawna
Art. 18a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku nr 234, poz. 1536).

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Katarzyna Gubańska, inspektor ds. społecznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zaakceptował: Jerzy Wabiński, naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych
 

https://www.gostyn.pl/Uniewaznienie_otwartego_konkursu_ofert-udzielenie_schronienia_oraz_pomoc_terapeutyczna__psychologicz.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl