Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

11 maja 2016

Urodziło się nam dziecko/syn lub córka wyprowadzili się. Czy w związku z tym zmieni się moja opłata

Tak, jeśli w gospodarstwie domowym zmieniła się liczba domowników, ktoś już z nami nie mieszka lub wręcz przeciwnie ktoś nowy z nami zamieszkał, musimy na nowo wypełnić tzw. „deklaracje śmieciową”, na podstawie której obliczana jest nasza miesięczna opłata za śmieci, a ona zależy właśnie od liczby domowników.

Deklarację możemy pobrać ze strony internetowej www.kzgrl.pl w zakładce „Deklaracje i płatności” (tam też można sprawdzić stawki jakie obowiązują za wywóz śmieci w naszej gminie) lub odebrać wersję papierową w Urzędzie Miejskim w Gostyniu. Zmiany należy dokonać w ciągu 14 dni. Wypełnioną deklarację musimy wysłać do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego (ul. 17 stycznia 90, 64-100 Leszno), który w imieniu gminy Gostyń zajmuje się odbiorem śmieci.

Wysokość miesięcznej opłaty za jedną osobę wynosi:
• 11,50 zł – jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny,
• 22,00 zł – jeżeli odpady zbierane są w sposób nieselektywny.

 

https://www.gostyn.pl/Urodzilo_sie_nam_dzieckosyn_lub_corka_wyprowadzili_sie__Czy_w_zwiazku_z_tym_zmieni_sie_moja_oplata_.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl