Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

Usuwanie azbestu

USUWANIE AZBESTU w 2020 r.

Urząd Miejski w Gostyniu informuje o zaprzestaniu z dniem 15.06.2020 r. przyjmowania nowych wniosków na likwidację wyrobów azbestowych, ze względu na dużą ich ilość (kumulacja z 2 lat) oraz ograniczone środki finansowe.

Ponadto prace polegające na odbiorze wyrobów azbestowych z terenów nieruchomości na terenie gminy Gostyń zostały zakończone w dniu 15.07.2020 roku.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 65/ 5752121 bądź pod adresem e-mailowym: dnawrocka@um.gostyn.pl

https://www.gostyn.pl/Usuwanie_azbestu.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl